Detekcia jazdných pruhov

Bakalárska práca

O Bakalárskej práci

 • Vedúci: RNDr. Zuzana Černeková, PhD

 • Názov témy: Detekcia jazdných pruhov

 • Katedra: FMFI.KAI - Katedra aplikovanej informatiky

 • Vedúci katedry: prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.

 • Cieľ bakalárskej práce:

  Naštudovať problematiku z oblasti asistenčných systémov pre riadenie automobilu.
  Analyzovať predchádzajúce práce v oblasti detekcii jazdných pruhov.
  Urobiť prehľad existujúcich aplikácii. Implementovať jednu zvolenú metódu.

  Anotácia:

  Naštudovať problematiku z oblasti asistenčných systémov pre riadenie automobilu.
  Analyzovať predchádzajúce práce v oblasti detekcii jazdných pruhov.
  Urobiť prehľad existujúcich aplikácii. Implementovať jednu zvolenú metódu.

  Na stiahnutie

  Link na stiahnutie Východisková kapitola

  Link na stiahnutie prototyp

  Link na stiahnutie Bakalárska práca

  Link na stiahnutie zdrojový kód

  Link na stiahnutie videá

  Návrh štruktúry textu práce

 • Abstrakt

 • Úvod

 • Existujúce riešenia

 • Návrh

 • Implementácia

 • Validácia

 • Záver

 • Zdroje, prílohy

 • Návrh štruktúry textu práce bude aktualizovaný v prípade zmien.

  Zdroje

  [ 1 ] Alexander Mordvintsev (2013) Hough Line Transform, : https://opencv-python-tutroals.readthedocs.io/en/latest/py_tutorials/py_imgproc/py_houghlines/py_houghlines.html
  [ 2 ] Krutika Bapat (2019) Hough Transform with OpenCV (C++/Python), : https://www.learnopencv.com/hough-transform-with-opencv-c-python/.
  [ 3 ] Matt Hardwick (2017) Simple Lane Detection with OpenCV, : https://medium.com/@mrhwick/simple-lane-detection-with-opencv-bfeb6ae54ec0.
  [ 4 ] nachiket tanksale (2019) Finding Lane Lines — Simple Pipeline For Lane Detection., : https://towardsdatascience.com/finding-lane-lines-simple-pipeline-for-lane-detection-d02b62e7572b.
  [ 5 ] Elena Šikudová Zuzana Černeková Wanda Benešová Zuzana Haladová Júlia Kučerová (2011) Počítačové videnie Detekcia rozpoznávania objektov, 1 edn., Praha: vydavateľstvo Wikina.
  [ 6 ] Bc. Gabriel Mrva (2015) Rozšírenie riadenia vozidla počítačovým videním, : Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky.
  [ 7 ] Ministerstvo Vnútra SR (2009) Vyhláška 9-2009, http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/zakony/zakony_k_februaru_2012/vyhlaska%209-2009%20k%201.11.2011.pdf
  [ 8 ] Priya Dwivedi (2017) Automatic Lane Detection for Self Driving Cars, https://towardsdatascience.com/https-medium-com-priya-dwivedi-automatic-lane-detection-for-self-driving-cars-4f8b3dc0fb65
  [ 9 ] Volvo IntelliSafe (2019) , https://www.volvocars.com/us/about-volvo/human-innovation/future-of-driving/safety
  [ 10 ] BMW (2019) , https://www.bmw.com/en/automotive-life/autonomous-driving.html
  [ 11 ] Jamie Lendino (2012) , https://www.pcmag.com/review/295794/ionroad-augmented-driving-for-android
  [ 12 ] M. Aly, “Real time detection of lane markers in urban streets,” in Intelligent Vehicles Symposium, 2008 IEEE, pp. 7–12, IEEE, 2008.
  [ 13 ] “Canny Edge Detector (2015).” http://docs.opencv.org/doc/tutorials/imgproc/imgtrans/canny_detector/canny_detector.html

  Denník

  [04.03.2020] práca s houghovou transformáciou
  [11.03.2020] spravená detekcia čiary
  [18.03.2020] zmena postupu pri implementácii - sliding windows
  [25.03.2020] predspracovanie snímky
  [01.04.2020] predspracovanie snímky
  [08.04.2020] GUI
  [15.04.2020] písanie práce
  [22.04.2020] písanie práce + pridanie bird's eye view do programu
  [29.04.2020] práca na bird's eye view
  [06.05.2020] spravená detekcia čiar pomocou sliding windows + písanie práce
  [13.05.2020] dolaďovanie programu pri chybnej detekcii + písanie implementácie do BP
  [20.05.2020] dolaďovanie programu pri chybnej detekcii + písanie implementácie do BP
  [27.05.2020] Hotová práca

  Harmonogram práce

  November:
  -zbieranie zdrojov
  -podobné bakalárske práce
  -algoritmy na detekciu
  December:
  -návrh
  -začiatok písania teórie
  -začiatok implementácie
  Január:
  -implementácia
  -prototyp
  -demo, screenshoty alebo video
  Apríl:
  -dokončenie implementácie
  -testovanie
  Máj:
  -dokončenie BP